BaTax Andrzej Tworzyński
ul.Rakowiecka 32 pok. 113
02-532 Warszawa
tel./fax. +48 22 646 85 56
tel./fax. +48 22 646 85 57
e-mail: batax@batax.com.pl

CenY

BaTaxCena naszych usług jest ustalana indywidualnie z każdym Klientem. Punktem wyjścia jest poznanie i analiza potrzeb Klienta. W trybie rozmowy telefonicznej, korespondencji, spotkania osobistego wspólnie dochodzimy do określenia zakresu prac, ich ilości oraz praktycznej formy współpracy. Znając szczegółowy zakres wspólnych praw i obowiązków ustalamy w drodze indywidualnych negocjacji optymalną dla obu stron cenę świadczonych usług.
Zazwyczaj proponujemy miesięczny ryczałt obejmujący komplet ustalonych usług. Uzgadniamy też jaka zmiana umowy np.- liczby dokumentów klienta, liczby zatrudnionych osób czy znacząca zmiana innych kluczowych czynników pociąga za sobą zmianę wysokości ryczałtu albo zasad rozliczania usługi.

W celu uzyskania wyczerpujących informacji prosimy o kontakt z biurem pod numerem telefonu 022 646 85 56 lub 022 646 85 57.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szacunkową kalkulacją ceny naszych usług konkretnie dla Państwa firmy, prosimy wypełnić zapytanie cenowe. Odnosi się ono do kilku podstawowych czynników, które mają wpływ na potencjalny wkład pracy w obsługę Państwa firmy, a tym samym na cenę tej obsługi. Po zapoznaniu się z danymi zamieszczonymi przez Państwa w formularzu złożymy orientacyjną propozycję.

© 2008-2014 BATAX - Wszelkie prawa zastrzeżone